Vereniging Volunteer Correct  (VVC) is voortgekomen uit Stichting Volunteer Correct. Stichting Volunteer Correct is in 2014 opgericht met als doel het op de maatschappelijke agenda krijgen van de morele en ethische problemen die de afgelopen twee decennia geleidelijk zijn ontstaan bij georganiseerd internationaal vrijwilligerswerk.

Wat was er aan de hand?

In de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw werd vrijwilligerswerk gedaan door professionals die hun expertise tijdelijk gingen inzetten in een ontwikkelingsland. Vanaf de jaren 90 en vooral vanaf begin van deze eeuw is de markt van internationaal vrijwilligerswerk verschoven naar een meer toeristische oriëntatie en is de nood voor expertise veel minder geworden.

Welke risico’s brengt dit met zich mee?

Commerciële, toeristische motieven kunnen strijdig zijn met interculturele verantwoording en duurzaamheid.  Gebrek aan deskundigheid, ervaring, voorbereiding en begeleiding kunnen vooroordelen en gebrek aan intercultureel begrip laten voortbestaan en zelfs voeden.

In VVC hebben zich vrijwilligers zendende organisaties verzameld, die gezamenlijk een uitgebreid stelsel van kwaliteitsrichtlijnen onderschrijven en uitdragen. Samen zetten deze organisaties zich in voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.