De Stichting Volunteer Correct, eind 2019 opgeheven, is de voorloper van de Vereniging Volunteer Correct. Op deze pagina hierover enige uitleg.

Eind 2014 is de Stichting Volunteer Correct opgericht. De stichting stelde zich ten doel transparantie en accountability in internationaal vrijwilligerswerk te bevorderen. Bezorgdheid over de kwaliteit en effectiviteit van vrijwilligerswerk was de belangrijkste drijfveer. De stichting streefde naar een klimaat waarin vrijwilligersorganisaties verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun aanpak en worden aangemoedigd te reflecteren op de effectiviteit van hun programma’s. Op hetzelfde moment moedigde de stichting vrijwilligers aan hun verantwoordelijkheid te nemen om goed geïnformeerd deel te nemen.

Stichting Volunteer Correct heeft vanaf haar oprichting zich ingezet om  deze mentaliteitsverandering voort te brengen door media te ontwikkelen die jonge mensen bereikt. Via blogs, clips, reportages en visueel materiaal, gemaakt door en/of gericht aan (potentiële) vrijwilligers uit Europa en Noord-Amerika, poogt Stichting Volunteer Correct de grootste doelgroep van de vrijwilligersindustrie te vinden. Hieronder kun je een stukje bekijken van de documentaire die de stichting in 2015 heeft uitgebracht over de transparantie in vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika.

South Africans on volunteering: A local perspective

Transparantie-Index

In 2016 publiceerde de stichting de eerste versie van de zogenaamde Transparantie-index (TI): een onderzoek naar de wijze waarop internationaal vrijwilligerswerk aanbiedende partijen hun product online representeren. Dit behelsde geen onderzoek naar de feitelijke praktijk in de diverse ontwikkelingslanden maar een online-onderzoek naar hoe deze organisaties zich via hun website verantwoorden over hun aanbod. Deze index beoordeelde de organisaties dus niet op elk onderdeel van transparantie, enkel wat zij zelf op hun website delen. 

In eerste instantie betrof dit een onderzoek ‘van buitenaf’, uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, maar reeds in 2016 is de brug geslagen naar de zendende organisaties zelf. De Transparantie-index is zo geleidelijk getransformeerd naar een onderzoek van de stichting in samenwerking met de organisaties.

Stichting Volunteer Correct slaagde erin geleidelijk een steeds breder draagvlak te creëren voor samenwerking tussen de organisaties die duurzaamheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel van hun dienstverlening wilden zetten. Dit heeft in 2018 geresulteerd in de oprichting van de landelijke branchevereniging voor verantwoord internationaal vrijwilligerswerk: de Vereniging Volunteer Correct. Eind 2019 is Stichting Volunteer Correct opgeheven.

De VVC-kwaliteitsrichtlijn is in de kern gebaseerd op het Transparantie-index-model van Stichting Volunteer Correct.