Vereniging Volunteer Correct vertegenwoordigt als nationale brancheorganisatie organisaties die zich inzetten voor verbetering van verantwoording en duurzaamheid bij internationaal vrijwilligerswerk. Het doel van de vereniging is het verbeteren van verantwoording en duurzaamheid van internationaal vrijwilligerswerk.

Vereniging Volunteer Correct verwerft inkomsten voor de beheeractiviteiten op de kwaliteitsrichtlijn, het algemeen verenigingsbeheer, de onderlinge communicatie, het beheer van de website (redactie). De initiële intentie om eigen publieke activiteiten te ontwikkelen is in 2022 teruggeschroefd tot beheer-activiteiten.
De vereniging stond eigenlijk in de kinderschoenen toen de coronapandemie startte. Ook na deze pandemie heeft de vereniging in eerste instantie haar doelen beperkt tot beheeractiviteiten.

De initiële contributie, €500 per jaar, is dan ook in 2022 teruggebracht tot €200. (In 2021 is in het geheel geen contributie gevraagd.)

Bij de oprichting bij aanvang 2019 had Vereniging Volunteer Correct 15 leden. In 2022 zijn dat er 13.

In het oprichtingsjaar is de financiële ruimte voornamelijk besteed aan oprichtingskosten.
De bestuursleden doen hun werk zonder vergoeding. Alleen de secretaris, die erg veel uren aan de vereniging besteed, doet een beroep op de ruimte voor een verantwoorde vrijwilligersvergoeding.

Daarnaast bestaan structurele kosten uit de website (redactie), het e-mailplatform en enige presentatiemiddelen.
In 2021 heeft VVC nog deelgenomen aan de Buitenlandbeurs. In 2022 is gekozen dat niet meer te doen. Ook zijn verschillende lidmaatschappen/abonnementen opgezegd.

>> Vooralsnog is het doel van VVC: de nog erg onzekere post-corona-periode overleven met zicht op en behoud van het veruit belangrijkste product: de VVC-kwaliteitsrichtlijn. Andere eigen activiteiten worden vooralsnog niet ontplooid.

RSIN van Vereniging Volunteer Correct: 859472048

De Vereniging Volunteer Correct zal haar activiteiten baseren op de jaarlijkse beschikking over de financiële middelen waarover zij als contributie-innende vereniging beschikt. Van vermogensopbouw zal geen sprake zijn. Evenmin zal sprake zijn van financiële middelen van derden, de terugbetaald moeten worden.

Het bestuur van Vereniging Volunteer Correct bestaat uit de volgende leden:
* Elvira Claessen – voorzitter
* {vacature} – secretaris
* Thérèse Wijnen – penningmeester

Contactadres: Thérèse Wijnen, penningmeester Vereniging Volunteer Correct
A : Kastanjelaan 13, 3737 RA Groenekan
I : www.volunteercorrect.nl
E: info@volunteercorrect.nl