Vereniging Volunteer Correct vertegenwoordigt als nationale brancheorganisatie organisaties die zich inzetten voor verbetering van verantwoording en duurzaamheid bij internationaal vrijwilligerswerk. Het doel van de vereniging is het verbeteren van verantwoording en duurzaamheid van internationaal vrijwilligerswerk.

Vereniging Volunteer Correct verwerft inkomsten voor het uitvoeren van activiteiten namens de leden door van haar leden een contributievergoeding te vragen.
Deze contributie bedraagt €500 per jaar.
Bij de oprichting bij aanvang 2019 had Vereniging Volunteer Correct 15 leden. Zodoende kon een activiteitenagenda worden opgesteld met een budget van ongeveer €7500.

In het oprichtingsjaar is de financiële ruimte voornamelijk besteed aan oprichtingskosten.
De bestuursleden doen hun werk zonder vergoeding. Alleen de secretaris, die erg veel uren aan de vereniging besteed, doet een beroep op de ruimte voor een verantwoorde vrijwilligersvergoeding.

Daarnaast bestaan structurele kosten uit de website, het e-mailplatform en de presentatie van de vereniging op beurzen en conferenties. Voorzien wordt op de productie van papieren promotiematerialen.

De vereniging oriënteert zich in de nabije toekomst op het verwerven van subsidies voor het opstarten van nieuwe projectactiviteit.

RSIN van Vereniging Volunteer Correct: 859472048

Activiteiten
De activiteiten van de vereniging zullen rechtstreeks afhankelijk zijn van de financiële middelen. Beoogd wordt:

  • het creëren van evaluatie-instrumenten,
  • het laten uitvoeren van onderzoek,
  • het verder verdiepen van de VVC-kwaliteitsrichtlijn,
  • het realiseren van middelen voor instructie en training van vrijwilligers,
  • een actieve rol te nemen in het maatschappelijk discours over het functioneren van internationaal vrijwilligerswerk in de breedte,
  • het verder uitbouwen van de webpresentatie tot interactief platform (volunteercorrect.nl),
  • het creëren en verspreiden van een digitale nieuwsbrief,
  • het actief promoten van verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk door samenwerking met aanverwante organisaties of andere organisaties die met internationaal vrijwilligerswerk te maken hebben, of op conferenties en congressen.

De Vereniging Volunteer Correct zal haar activiteiten baseren op de jaarlijkse beschikking over de financiële middelen waarover zij als contributie-innende vereniging beschikt. Van vermogensopbouw zal geen sprake zijn. Evenmin zal sprake zijn van financiële middelen van derden, de terugbetaald moeten worden.

Het bestuur van Vereniging Volunteer Correct bestaat uit de volgende leden:
* Elvira Claessen – voorzitter
* Niko Winkel – secretaris
* Ruud van de Maaten – penningmeester
* Janne Wijbrandi – algemeen bestuurslid
* Thérèse Wijnen – algemeen bestuurslid

(24 september 2019)

Niko Winkel, secretaris Vereniging Volunteer Correct
A : Otto Eerelmanstraat 2, 9718 JZ Groningen
I : www.volunteercorrect.nl
E: info@volunteercorrect.nl