Nieuw lid Vereniging Volunteer Correct: Stichting Livingstone

Onze vereniging heeft er een nieuw lid bij: Stichting Livingstone. Livingstone formuleert haar kernwaarden als volgt: “We vinden het belangrijk om duurzaam en eerlijk te werken, onze reizen veilig en verantwoord vorm te geven, en gelijkwaardig samen te werken met onze partners. We geven prioriteit aan: Kinderen, Onderwijs,  Ondernemerschap, Duurzaamheid, Samenleven en Weerbaarheid. We proberen…