Het dagblad ‘Trouw’ besteedde ruim aandacht aan het zogenaamde ‘white savior complex’. Daarom verscheen op 26 juni een artikel in dit dagblad. Het onderwerp is onderdeel  van ‘Reportage Weeshuistoerisme’. Hierbij schrijft het dagblad over westerse vrijwilligers die denken dat ze in de “Derde Wereld” wonderen kunnen verrichten.

Trouw-journalist Erik van Zwam schreef een interessant artikel. Daarbij nam hij ook contact op met Volunteer Correct. Hij wilde achtergrondinformatie inwinnen over dit thema. Dit heeft een kader tekst opgeleverd in het artikel. Volunteer Correct is er blij mee dat de vereniging zich hiermee profileert.

Bij het lezen van dit artikel vinden we het jammer om te zien dat de media nog steeds graag negatieve verhalen wil schrijven over Internationaal vrijwilligerswerk. Dit motiveert de Vereniging Volunteer Correct juist nóg meer om ons in te zetten voor de promotie van het goede van vrijwilligerswerk!

Lees het artikel in Trouw via deze link.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.