Gegevens organisatie:

ActLocal
T: +31 (0)618884271 of
+31 (0)610801466
W: www.actlocal.nl
E: info@actlocal.nl

Over deze organisatie

Meedraaien op een zorgboerderij of in een kindertehuis, ecologische producten verbouwen, de dorpsbibliotheek schilderen, of in een wildlife dierenopvang aan de slag. De ervaringen die je bij Actlocal kunt opdoen zijn uiteenlopend, maar het beginpunt van alle projecten is dezelfde: jou op een no-nonsense manier het lokale leven laten meemaken.

1. Profilering

Wij streven ernaar om met onze uitingsvormen een gelijkwaardig, eerlijk en ethisch verantwoord beeld te schetsen van de verhouding tussen westerse vrijwilligers en de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Hierbij staat de gelijkwaardige relatie tussen de vrijwilligers en lokale bevolking centraal.

2. Doel en Missie

Wij besteden ruim aandacht aan het formuleren van de missie en visie van onze organisatie als grondslag voor het internationaal vrijwilligerswerk dat we aanbieden. Bovendien staat onze organisatie achter de richtlijnen van de Vereniging Volunteer Correct.

3. Werken met kinderen in kinderhuizen

A. Onze organisatie biedt geen projecten/opdrachten aan vrijwilligers aan in een kinderhuis. De projecten/opdrachten, waarbij met kinderen wordt gewerkt, richten zich op kinderen die nog thuis wonen.

B. Onze organisatie biedt mogelijkheden voor vrijwilligers om te werken in een kinderhuis.
Voor deze projecten/opdrachten gelden de volgende harde voorwaarden:

 • Het uitgangspunt van het kinderhuis is familiehereniging. De organisatie kan aantonen dat er ofwel geen sprake is van permanente residentiële opvang ofwel deze residentiële opvang inhoudelijk verantwoord en gemotiveerd wordt binnen termen van alle hierbij genoemde voorwaarden, alsmede de inhoudelijke onderbouwing van de samenwerking met het kinderhuis (zie verderop);
 • Er is geen sprake van een financieel belang voor het ontvangen van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers hebben een aantoonbare pedagogische achtergrond;
 • Vrijwilligers werken altijd hiërarchisch onder supervisie van een lokale staf;
 • Vrijwilligers nemen nooit arbeidsplaatsen van lokale staf in;
 • Vrijwilligers genieten vooraf een door VVC georganiseerde of geaccordeerde voorbereidingstraining in Nederland;
 • Het kinderhuis beschikt over een ‘Child Protection Policy’;
 • De vaste verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor verzorging van de kinderen. Onze vrijwilligers zijn alleen aanvullend;
 • Wij bieden altijd de mogelijkheid voor (afgevaardigden van) VVC om het kinderhuis te bezoeken voor monitoring en beoordeling;
 • Wij maken transparant op onze website en op de website van VVC met welke kinderhuizen we samenwerken;
 • Wij evalueren en rapporteren 2-jaarlijks aan VVC over het partnerschap met het kinderhuis waarmee we samenwerken over voortgang, beleid, ontwikkelingen en zicht op alternatieven voor residentiële zorg.

Toelichting van de organisatie:

ActLocal gaat geen samenwerkingen aan met kindertehuizen wanneer wij nu nieuwe samenwerkingen aangaan. Wij hebben 1 samenwerking sinds de start van ActLocal in 2010 met een Nepalees echtpaar en twee Nederlandse vrouwen samen eigenaren van een Nederlands- Nepalese stichting (CSN). Het Nepalese paar (Nikedra en Pragati) zijn beide docent en vangen in hun huis een aantal kinderen op waarvan de thuissituatie (tijdelijk) niet goed is voor een opgroeiend kind. De ouders lijden aan een lichamelijke of geestelijke ziekte of het gezin woont zover van de bewoonde wereld dat het geen onderwijs kan krijgen op deze locatie. Gedurende een aantal jaren, waarbij de kinderen tijdens vakantie naar huis of andere familie gaan om de binding met hen te behouden wonen zij  bij het echtpaar en hun gezin en gaan naar school tot zij hun middelbare school diploma hebben en er een mogelijkheid is om te gaan studeren.

4. Werken met kwetsbare groepen

Algemeen: alle activiteiten bij opdrachten/projecten die met kwetsbare groepen werken, zijn gericht op extra ondersteuning van de medewerkers (niet-vrijwilligers) die aan de organisatie aldaar verbonden zijn.

 • Kinderen: indien projecten/opdrachten worden aangeboden waarbij vrijwilligers werken met kinderen op kinderdagverblijven of scholen, geldt te allen tijde, dat de bijdrage die door vrijwilligers wordt aangeboden een toevoeging is op de staande organisatie en dat vrijwilligers nooit de taken van de lokale begeleiding/leerkrachten overnemen.
 • Gehandicapten:
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt wordt met lichamelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), dient sprake te zijn van aantoonbare deskundigheid (fysio- of ergotherapie) en mag er geen sprake zijn van een conflictsituatie als gevolg van de tijdelijke inzet van ondersteuning/therapie door de vrijwilliger.
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt worden met verstandelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), gelden daarbij dezelfde regels als waarvan sprake is bij het werken met kwetsbare kinderen.
 • Dieren: bij projecten/opdrachten met dieren staat het welzijn van de dieren altijd voorop en niét de wensen van de vrijwilliger. De focus ligt op natuurbehoud en op bescherming van (wilde) dieren.

5. Voorwaarden

Wij zijn expliciet over de voorwaarden die gelden voor vrijwilligers die aan onze opdrachten/projecten meedoen:

 • Wij informeren de vrijwilligers vooraf over hun rollen/taken en gaan daarbij in op wat wel kan/mag en wat niet. Voorbeeld: vrijwilligers geven geen zelfstandig les aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Het is echter wel mogelijk om sport- en spelactiviteiten te doen met groepen kinderen als je geen onderwijsachtergrond hebt.
 • Indien meeleven, uitwisseling en ervaringen opdoen de feitelijke doelstellingen zijn van onze opdrachten en projecten, dan is een specifieke opleiding of ervaring niet voorwaardelijk. Wij beschrijven dit in relatie tot de specifieke opdrachten en projecten.
 • Er is bij onze opdrachten/projecten geen sprake van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor de vrijwilliger geen kwalificatie heeft en wij evalueren de praktijk samen met de vrijwilliger zelf.

Toelichting van de organisatie: ActLocal heeft als doel meer begrip tussen mensen wereldwijd. Het (kort durend) ‘samen dingen doen’  of vrijwilligerswerk is hierbij het middel dat tot dit doel leidt. De werkzaamheden zijn zodoende of heel gemakkelijk als het voor slechts een dag is of sluiten aan bij de kennis en kunde van de reiziger en de behoefte van de lokale bevolking. We nemen nooit werk over dat ook gedaan zou kunnen worden door lokale mensen.

http://actlocal.nl/actlocal/unieke-reiservaring#vrijwilligerswerk

6. Contact

Je kunt direct met onze organisatie contact opnemen, via telefoon of email.

Toelichting van de organisatie: Je kunt contact met ons opnemen via info@actlocal.nl of 0618884271 of 0610801466 als je graag een vrijblijvende aanvraag wilt doen kan dit via het contactformulier op http://actlocal.nl/reserveren.

7. Referentie

Wij stellen geïnteresseerde potentiële vrijwilligers in staat om in contact te komen met oud-vrijwilligers om zo informatie in te winnen over de opdracht of het project, waarin zij geïnteresseerd zijn.

Toelichting van de organisatie: Op http://actlocal.nl/ervaringen vind je zowel recensies van reizigers als van onze lokale partners. Wil je graag met een van hen in contact komen voor meer informatie is dat vaak ook mogelijk laat het ons dan even weten van info@actlocal.nl dan kunnen we je de contact informatie verstrekken.

8. Grondslag

Wij informeren op onze website op betekenisvolle wijze over onze organisatiebasis (rechtsvorm, financieel-economische grondslag).

Toelichting van de organisatie: ActLocal is een stichting en wij hebben zodoende geen winstoogmerk. Wij zijn wel en een  social enterprice en hebben zodoende wel een ondernemers inslag. Wij ontvangen geen subsidies,  mensen die met ActLocal hun reis invullen betalen een eerlijke prijs voor hun verblijf bij onze lokale partners.
http://actlocal.nl/actlocal/unieke-reiservaring#project

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

10. Prijzen en specificatie

Wij informeren onze potentiële deelnemers uitgebreid over de kosten/prijzen van ons aanbod van vrijwilligerswerk. Uit deze kostenbeschrijving is goed af te leiden, welk product en welke service tegen deze kosten wordt aangeboden. Wij zijn duidelijk over wat wel en wat niet is ingegrepen bij de informatie over de kosten.
Indien er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van het vooraf specifiek maken van de kosten (maatwerk), informeren wij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen, dat vrijwilligers met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Indien bepaalde kosten niet zijn inbegrepen bij de door onze organisatie in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld ontbijt, lunch, vervoer, overnachting), dan wordt een reële indicatie gegeven van deze bijkomende kosten.

Toelichting van de organisatie: Op onze website geven we algemene informatie over de kosten opbouw. Daarnaast staat deze informatie gespecificeerd per project aangezien deze sterk verschild omdat wij aansluiten bij eerlijke lokale prijzen en deze verschillen sterk per land en omdat per project andere dingen worden aangeboden zoals  vervoer, een tolk of slaapplaatsen.

www.actlocal.nl/actlocal/unieke-reiservaring#project

11. Doel kosten

Wij zijn transparant over de kostentoedeling en maken duidelijk wat de dekkingskosten voor de lokale partners zijn.

Toelichting van de organisatie: zie bij Prijzen en specificatie

12. Partnerprojecten

Wij maken vrijwilligers vooraf duidelijk, dat we samenwerken met lokale partnerorganisaties en tonen hierover inhoudelijke informatie. Indien een vrijwilligers bij ons een vrijwilligersreis boekt, maken we transparant met welke partnerorganisatie bij zijn of haar project wordt samengewerkt.

Toelichting van de organisatie: ActLocal heeft geen eigen projecten opgezet. Wij werken alleen samen met projecten die lokaal zijn opgezet en die ook zonder onze inmenging en financiële steun kunnen bestaan. Lokaal hebben wij altijd een contactpersoon die zowel de lokale als de westerse cultuur begrijpt en de reizigers opvangt op locatie. Deze host spreekt meestal Nederlands in een enkel geval alleen Engels

http://actlocal.nl/actlocal/samenwerking

13. Taken

Wij benoemen bij onze opdrachten en projecten de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Wij hebben vooraf direct en persoonlijk contact met onze vrijwilligers, waarbij specifieke wensen en mogelijkheden besproken worden, zodat we optimaal invulling kunnen geven aan verwachtingenmanagement.

14. Resultaten

We zetten ons in voor het aangaan van duurzame en langdurige relaties met partners en projecten in de landen van de bestemming(en) van ons vrijwilligerswerk. We dragen zorg voor een eerlijke oriëntatie op de impact van de inzet van onze vrijwilligers, nuanceren de klemtoon op concrete maatschappelijke resultaten en geven inzicht in de ontwikkelingen bij onze partners en projecten, al dan niet in relatie tot de gepleegde inzet van onze vrijwilligers.

15. Intake en selectie

We besteden zorgvuldige aandacht aan de intake van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op basis van de informatie van en communicatie met ons vooraf op degelijke wijze een optimale keuze maken en wij als organisatie dragen zorg voor voldoende inzicht in de van belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van onze vrijwilligers.
Naast deze intake voorafgaand aan vertrek, vindt ook op de plaats van bestemming een praktijkintake plaats.

16. Voorbereiding vooraf

We dragen zorg voor een degelijke voorbereiding/training van/voor onze vrijwilligers voorafgaand aan hun vertrek naar het land van bestemming en communiceren vooraf over inhoud en organisatie van deze voorbereiding/training. Deze voorbereiding betreft zowel de culturele aspecten als specifieke aspecten die van toepassing zijn op het project of de opdracht.

Toelichting van de organisatie: Aangezien ActLocal inzet op (zeer) kortdurend vrijwilligerswerk is de voorbereiding hiermee in verhouding. Mensen worden geïnformeerd via de mail of telefonisch en ontvangen vaak een do’s en dont’s lijst per locatie. De lokale partner geeft altijd een introductie op locatie en assisteert bij eventuele (culturele) onduidelijkheden.

17. Begeleiding en contact

Wij onderhouden actief contact met onze vrijwilligers en onze partnerorganisatie in het buitenland over de voortgang en andere relevante zaken.

18. Evaluatie

Wij besteden uitgebreid, actief en persoonlijk aandacht aan de evaluatie van het vrijwilligersproject en de ervaring van de vrijwilliger achteraf. Hierbij zijn zowel het perspectief van de inzet en ervaring van de vrijwilliger zelf als het perspectief op de kwaliteit van de opdracht of het project van belang.
Wij gebruiken de evaluaties voor de verbetering van onze opdrachten en projecten en onze relaties met onze partners.

Toelichting van de organisatie: Aangezien het vaak korte verblijf is de evaluatie evenredig. Wij vragen de reiziger en de lokale partner altijd naar de ervaringen van het verblijf en koppelen dit terug aan dan wel de partner dan wel de reiziger.  In veel gevallen plaatsen we een verslag over de ervaring op onze sociale media.