Missie & Visie van Vereniging Volunteer Correct, onderschreven en gepraktiseerd door haar leden

Transparant en verantwoord vrijwilligerswerk betekent voor Vereniging Volunteer Correct (VVC) dat vrijwilligers zendende organisaties…

  • duidelijk zijn over hun missie en profiel,
  • zichtbaar en responsief communiceren,
  • duidelijk zijn over kosten en financiën van de dienstverlening van hun organisatie,
  • duidelijk laten zien dat ze werken met een partnerorganisatie en ruim voor vertrek laten weten welke dit is,
  • beschrijven welke bijdragen vrijwilligers kunnen bieden en
  • hun vrijwilligers een gedegen voorbereiding, begeleiding en evaluatiemogelijkheid bieden.

Het is de visie van Vereniging Volunteer Correct, dat op internationaal vrijwilligerswerk een grote verantwoordelijkheid rust bij de zendende, faciliterende organisatie. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, dienen bovengenoemde aspecten gerespecteerd te worden in de werkpraktijk.
Het is de missie van Vereniging Volunteer Correct de zendende organisaties in Nederland te verenigen met als doel het in de breedte verbeteren van het internationaal vrijwilligerswerk.

Vereniging Volunteer Correct draagt haar missie en visie uit door actief te communiceren over verantwoord én onverantwoord internationaal vrijwilligerswerk. De vereniging zal dat doen door maatschappelijke discussie te initiëren en actief te volgen. Het kan dat doen als deelnemer aan een verscheidenheid aan platforms, door middel van initiëren, ondersteunen, zelf uitvoeren en begeleiden van onderzoek naar consequenties van de praktijken van internationaal vrijwilligerswerk. Namens en met haar leden zal Vereniging Volunteer Correct haar best doen om eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk te promoten.

Vereniging Volunteer Correct beschouwt naast het aanbieden van vrijwilligerswerk ook het aanbieden van stages onderdeel van het domein ‘internationaal vrijwilligerswerk’. Hiervoor gelden de volgende argumenten. Ten eerste is er vaak sprake van overlap, worden dezelfde opdrachten/projecten vaak zowel als vrijwilligerswerk als als stageplaats aangeboden. Ten tweede gelden voor stages dezelfde overwegingen zoals verwoord in deze missie & visie t.a.v. kwaliteit, verantwoording en duurzaamheid.

Lees op deze pagina de bestuurlijke verantwoordingsinformatie van Vereniging Volunteer Correct