Over internationaal vrijwilligerswerk

Als je in Nederland vrijwilligerswerk gaat doen dan doe je dat bij je voetbalclub, een maatschappelijke organisatie in je buurt, iets voor een kerk, de scouting, etc. Daarbij vraag je je niet af of dit wel een goed doel voor jouw inzet is, want het is gewoon wat je doet.

Bij internationaal vrijwilligerswerk is de situatie omgedraaid: jij wilt wat gaan doen, maar je kent de organisatie en de plaats waar je dit werk wilt gaan doen nog niet.

Hierdoor gaat het bij Nederlands vrijwilligerswerk om het nut voor de organisatie, terwijl bij internationaal vrijwilligerswerk jouw persoonlijke drijfveren een belangrijke basis vormen.

 

Sprong in het duister

Uiteindelijk is het een sprong in het duister. Dat maakt internationaal vrijwilligerswerk tot een heel bijzondere uitdaging. Maar er zitten veel scherpe kanten aan. Die kan niemand allemaal voor je wegnemen. Die zijn zelfs een stuk van het avontuur.

Met een goede voorbereiding kun je wel veel risico’s beperken. Jij wilt toch ook graag dat je ook na thuiskomst blijft denken: “dit was het waard!”

De aanbieders op de markt van internationaal vrijwilligerswerk verschillen nogal van elkaar. Er zijn kleine stichtingen die een school hebben gebouwd in een ‘ver weg’-land en daar graag van vrijwilligers uit Europa gebruikmaken. Aan de andere kant zijn er reisorganisaties voor wie vrijwilligerswerk een “markt” is.

Je kunt vrijwilligerswerk doen in een dorpje ver weg, waar je helemaal geen witte mensen meer treft en waar zelfs maar weinig mensen jouw taal of Engels spreken. Je kunt ook vrijwilligerswerk doen in een toeristische  omgeving, waar je je werk kunt combineren met allerhande avontuur-mogelijkheden, zoals surfen, het bezoek aan wildparken en uitgaansmogelijkheden. Logisch ook dat er sprake is van grote prijs- en serviceverschillen.

Waarom Volunteer Correct

Volunteer Correct is opgericht door een aantal organisaties op deze aanbodmarkt. Deze organisaties maken zich zorgen over de kwaliteit van het aanbod van internationaal vrijwilligerswerk. Hoe wéét je of het project van deze organisatie wel OK is en jou zal brengen wat jij wenst? En met de voorwaarden die jij wilt stellen?

Volunteer Correct heeft een richtlijnstelsel gemaakt: de aangesloten organisaties – soms stichtingen, soms commerciële bedrijven – onderschrijven deze richtlijnen. De richtlijnen hebben te maken met de volgende aandachtspunten:

  • Hoe word je voorbereid op je avontuur?
  • Hoe ziet je begeleiding ter plekke eruit?
  • Waarvoor betaal je en wat is inbegrepen bij de prijs en wat niet?
  • Hoe concreet wordt je opdracht geformuleerd? Wordt voldoende duidelijk, wat je nu eigenlijk gaat doen en welk doel dat dient?
  • Hoe werkt de organisatie aan duurzaamheid van het project? Vindt evaluatie plaats?
  • etc.

Kritiek op internationaal vrijwilligerswerk

Internationaal vrijwilligerswerk heeft gedurende de afgelopen jaren veel kritiek gekregen. Op TV zijn documentaires en reportage vertoond over misstanden. De situaties met betrekking tot het werken in weeshuizen zijn vaak onderwerp van discussie. Ook zijn er projecten met wilde dieren die erg gevoelig kunnen liggen. Tot slot komt het voor, dat het aanbod van vrijwilligerswerk puur commercieel is en je domweg veel te veel geld betaalt.

De bij Volunteer Correct aangesloten organisaties trekken zich deze kritiek aan en willen gezamenlijk een platform vormen voor het eerlijker, transparanter, duurzamer en meer verantwoord internationaal vrijwilligerswerk.

Hoe vind je nu verantwoord vrijwilligerswerk?

Het Vereniging Volunteer Correct-richtlijnstelsel is begin 2019 gereedgekomen. De bij ons aangesloten organisaties onderschrijven alle dit richtlijnstelsel. Een eerste selectie voor jou als a.s. vrijwilliger mag dan ook zijn: kies voor één van de aangesloten organisaties.

Het blijft altijd een uitdaging om het juiste vrijwilligerswerk te vinden en nooit is het voor 100% ‘goed’ of ‘fout’. Daarvoor is het simpelweg té complex. Ook de bij de vereniging Volunteer Correct aangesloten organisaties werken met onzekerheden en kunnen onmogelijk dagelijks de praktijk ‘controleren’. Ze zijn echter wel met hart en ziel gericht op de kwaliteit van je avontuur, met duurzaamheid en verantwoording hoog in het vaandel.

 

Kritische blik

Het handvat om verantwoord vrijwilligerswerk te vinden bestaat uit de kritische blik van jou als a.s. vrijwilliger aan de hand van een aantal vragen die je centraal moet stellen bij je speurtocht naar goed vrijwilligerswerk:

  • Verantwoording en duurzaamheid: op welke wijze laat de organisatie zien, dat deze uitgangspunten, hoe moeilijk ze ook praktisch zijn te maken, leidend zijn in de benadering van de markt?
  • Interactie: vrijwilligerswerk is geen eenvoudig verkoopproduct. Hoe zet de organisatie zich in voor een optimale ‘fit’ voor een vrijwilliger op een bepaalde werkplek bij een bepaalde organisatie? Wat kun je zelf te weten komen over je a.s. werkplek? Kun je alvast de ervaringen van voorgangers tot je nemen?
  • Kosten: hoe wordt duidelijk gemaakt, waarvoor je als vrijwilliger betaalt? Welke kosten worden hiermee gedekt?
  • Voorbereiding en evaluatie: voor de meeste a.s. vrijwilligers is dit avontuur een sprong in een nieuwe, totaal andere wereld. Hoe word je hierop voorbereid? En hoe wordt achteraf jouw ervaring geëvalueerd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van dit aanbod?

Wij wensen je veel succes met het vinden van jóuw vrijwilligerswerk!