Kabinet komt met reactie op onderzoeksrapport weeshuistoerisme

Onlangs heeft het Ministerie van Buitenlandse zaken de rapportage naar aanleiding van het door haar ingestelde onderzoek naar de  omvang van vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar residentiële zorginstellingen voor kinderen gepubliceerd. Ook de kabinetsreactie staat inmiddels online op de website van de Rijksoverheid. Conclusies uit het onderzoek: Met vrijwilligerswerk naar weeshuizen (beter geformuleerd: residentiële instellingen voor…

‘Reverse Culture Shock’ – hoe haal je het beste uit je interculturele ervaring?

Onlangs is er een bijzonder boek verschenen: ‘Getting the best out of your travel and stay abroad’. Het is geschreven door Nynke Nicolai & Ria Saltsidis-Oekas. Ria heeft onderzoek gedaan naar cultuurshock en met name over de reverse culture shock voor NHLStenden Hogeschool Leeuwarden. Deze tekst geldt als inleiding op het boek: Waarom worden jongeren gestimuleerd om…