Elvira Claessen

Travel Active, voorzitter

 

 Niko Winkel

Stichting Volunteer Correct, secretaris

 

 Ruud van der Maaten

Voluntoura, penningmeester

 

 Carolien Beerlage

Act Local, algemeen lid

 

 Janne Wijbrandi

GoPure, algemeen lid

 

Het bestuur van de Vereniging Volunteer Correct is in oktober 2018 samengesteld en kent bovenstaande leden (foto van links naar rechts). Het bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De individuele bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten als bestuurslid van Vereniging Volunteer Correct. Je kunt contact opnemen met een van onze bestuursleden via het contactformulier.