Elvira Claessen Travel Active, voorzitter

Niko Winkel  Ontmoet Afrika, secretaris

Thérése Wijnen Travel Unique, penningmeester 

Het bestuur van de Vereniging Volunteer Correct is in oktober 2018 samengesteld en heeft sindsdien al enige mutaties doorgemaaktHet bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De individuele bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten als bestuurslid van Vereniging Volunteer Correct.
Hierop geldt Niko Winkel als uitzondering. Hij krijgt, met instemming van de leden, jaarlijks de maximale vrijwilligerswerkvergoeding voor zijn dagelijkse inzet voor de vereniging. 

Je kunt contact opnemen met een van onze bestuursleden via het contactformulier.