Website

De VVC beoogt deze website, eind 2018 met beperkte middelen opgesteld, in 2019 uit te bouwen tot een  internetplatform voor iedereen die op zoek is naar of betrokken bij verantwoord internationaal vrijwilligerswerk.
De website wordt een dynamisch platform met veel ruimte voor nieuws, artikelen, voorlichtende informatie en tips voor aanstaande vrijwilligers.

Ontwikkeling en beheer VVC-richtlijn

Deze VVC-richtlijn heeft een intern en een extern doel. Intern is het de basis, het ‘kwaliteitsreglement’ voor de aangesloten leden van de vereniging. Zij zetten zich actief in om volledig transparant te zijn over hoe zij in hun organisatie ‘richtlijn-conform’ werken.
Extern is deze richtlijn een garantie voor a.s. vrijwilligers, dat zij indien zij bij één van de aangesloten leden verder interesse hebben in een project of opdracht als vrijwilliger, zij weten dat deze organisatie zich heeft gecommitteerd aan vastgelegde beginselen gerelateerd aan eerlijk, duurzaam en verantwoord internationaal vrijwilligerswerk.
VVC is zich er terdege van bewust, dat het speelveld dynamisch is. De richtlijn is geen statisch instrument, doch verhoudt zich dagelijks tot de maatschappelijke, ethische en morele ontwikkelingen.

Agenda 2019

Met bestuur en werkgroepen gaat VVC aan de slag met haar oriëntatie op toekomstige activiteiten en producten.
We zullen starten met een de manier waarop de organisaties generiek de ervaringen van de vrijwilligers evalueren. Op deze wijze kunnen terugkoppelingen uit de praktijk hun invloed hebben op de ontwikkelingen in de toekomst. De organisaties hebben veelal hun eigen wijze ontwikkeld voor het evalueren van de activiteiten van hun vrijwilligers bij de projecten in de landen van bestemming. Vanuit het perspectief van de vereniging kunnen we de feedback van de vrijwilligers gebruiken om ook generiek onderzoek te doen naar de praktijk van het internationaal vrijwilligerswerk. We gaan met elkaar uitdenken, hoe we hier zinvol vorm aan kunnen geven.

De besprekingen die in voorgaande jaren hebben plaatsgevonden hebben veel ideeën en suggesties opgeleverd voor productontwikkeling voor te toekomst. Zo gaan we ons richten op de insteek op (voorbereidings)trainingen, op het organiseren van markten, het realiseren van inhoudelijke verdiepingen op verschillende belangwekkende thema’s en het schrijven van artikelen, zowel vanuit een wervingsperspectief (PR) als vanuit kritisch perspectief.
In de loop van 2019 zullen we de agenda verder gaan vormgeven.